Osemsmerovka #21496 - Niektorí ľudia sú ako rezne

Niektorí ľudia sú ako rezne ...(tajnička)

KÍNVOILÓFMAGNET
HNBODYČEKAKSÁLH
RIEVŽEJVSČBIAYZ
DBOTLTCAPEIENTE
ZEASÓOEJÁTKŤÍIL
AVRNNOVÍNABKDCÁ
HTYEISAČOPOANZN
ALMŠŠUTKKUMTOÁY
GANUOČSOAÍBSLUV
RFÚLLKISEKANBJC
ASLSKAJMLTROFEJ
VAOÍČOKOLÁDABME
ČPTRNUTLBTÉEVCÍ
ZOOPAKTAMÚRBOAC
SEKERKAHSŽSTRÁN
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk