Osemsmerovka #21492 - Takto pirát predstavuje svoje nohy

Takto pirát predstavuje svoje nohy ...(tajnička)

TORINGLOTAOTOAR
JRHVIEZDIČKAFKÉ
EEOKNÍVRDKSPLČK
SPLAVRÉTAÁIAAII
ARAVPTAŠNLVBULL
KEIDAÁTTOEOKTHY
ĽZNBRIATCSTBAEK
UEŠOEEIBÁHOAMTP
GNTĽNJSZIERTPYÝ
RTRKINEÁOZŠÍRZS
ÁAULCEDPRVÓRPAO
NNKAAKUFÝVZNIKS
OTTUAICÁLUPOPÝA
KKONTUMÁCIAARVV
ÁARMÁDAZURECDRS
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk