Osemsmerovka #966 - K ochrane životného prostredia prispieva

K ochrane životného prostredia prispieva ...(tajnička)

SALAMANDRA
VMHLINÍKRT
EDOSKAÁUAE
TRCČEVBKNN
ECYEIZDAOT
RKLDVAÁKKÁ
STOŽIARČIT
CIARODRÁPA
KOBAILŽMDU
AUTONEHODA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk