Osemsmerovka #954 - Do akej skupiny stavovcov zaraďujeme žraloky?

Do akej skupiny stavovcov zaraďujeme žraloky? ...(tajnička)

CDAKČAPOKR
HKNKTIGERS
LOUOŠSNPEA
ATRNAÚORTL
DOTIKOKOSÁ
NLSAŽKBSIM
IBLRÁOAPNA
ČEAERLNEIK
KTMŇYIÁCMO
ASAŽVENHCE
http://osemsmerovky.relaxweb.sk