Osemsmerovka #9444 - Láska je akt viery,

Láska je akt viery, ...(tajnička)

VAZRENIČKAKT
EZÁKOPĽFARMA
MOPJKCEINOKO
SZAČIATOČNÍK
ÚESSLPIESEŇS
RANBTDJŠÝVŽI
AÉÍOOUADEKAN
KVKSITMLÓVBH
ZNEIENUAKRIO
EARKLELEMSAJ
IGIAETOSLATM
RRBÝRAPKÁČKA
BOJVLPSÁSKOE
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk