Osemsmerovka #8586 - Dvadsať rokov som potreboval na to aby som ...

Dvadsať rokov som potreboval na to aby som zistil, že som slabý spisovateľ. A čo, vari prestaneš písať? ...(tajnička)

PLECHICHOTASTAVECTBOJ
EVAŇVOLISOPLČAKNLVAAA
POKLADNIČKAÚEAKROMLLD
ŠKOVRÁNOKÁZCYPDLÁÍÍIE
AKRÁKETERPCHATAAŠBKAS
IMUZORLRAÁFARNÍKLÁZDD
DARAIČOKJORDTÚAVLKČEE
ULERNZČCETELZBĎOÉEBMR
ĽBUBVÍTŽCSSOEAKŽARDOP
ZUKONÁVRTEKLTŠRUKÁZOS
AMDJDEONNCAEÁÁMVRHÁDM
SKOOTŽOZEKĽZKELBOOPUP
AVTVŽČORGGANJOVDTPAŽK
DÝANNRVGAAPYMČCRKŠSDO
AVAÍEÍÚCIRMKAAJPUEPKN
ČOKKONHTONISTRERRNAOT
KJÍLMRIFIIGIIEVSTIPBA
ASŠŠÍAETSŽRPCIÁTŠCALJ
LKOPÁSJCSAÉÁATZENALON
TOKJOBSAHBNZVSPŇINÁHE
YAKRAIČCHLADIČAKŠIŠAR
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk