Osemsmerovka #8585 - Do krčmy vbehne rozhnevaný Fero s pištoľou ...

Do krčmy vbehne rozhnevaný Fero s pištoľou v ruke a skríkne: Tak, ktorý z vás mi chodí za ženou? Nastane hrobové ticho, až niekde v rohu sa ozve hlas ...(tajnička)

PERIEVÝROBCADŽUDISTAS
CXHOPRIATEĽKATSEVÁŽKA
LTEMNOTASUCHÁRPIANOIC
PEVKAĎATELINADÁLVDANI
ÔRJKIKICANÚSTRIŽOKKAN
RIÍAOČEMKVAKDURHČJNTS
OÉTŠKLÁRIMDAOHCÍČÁÁOE
DRRAERINČNOEMÔNAPRRBV
UVRBDRÁEAÁHBDMSIIDHAÁ
KTABÚRKASPÁŠEOSPEUCLL
ABDBURZATKNJMŽOZNZSÁK
ZĽAVADOHCBOILSECMÁDSO
OĽNJANTÁRKEEERÚCÓVAOV
VÝVOZKÓOURIDTTOŠTEPNL
ÁČÁRŽOMRADAKSÚRBNROIÁ
KCNCKÍNŠAČUSTIERAČDKD
FDEKÁDATKBTMNÁZVFBJOA
IEJNOLEAIVOAKČADASAZČ
NRŠTAVAYSTRÁŽBJPKÍZOV
TENÁSTUPOPULÁCIANÁDRŽ
AŠAAKDÓRAMKZROTSEVNIO
, ,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk