Osemsmerovka #8565 - Chudobní ľudia majú veľký televízor,

Chudobní ľudia majú veľký televízor, ...(tajnička)

BĽOAICÁKILPA
CHOCNÓLIVAPŽ
AVAZHTSYSEĽE
PJICOLAKONÁR
RÍOKIMEDAKAI
EĽARLNKBUDRA
LIRETALAÍOMV
IRHOZSREDČAN
EÁÝOZJOORÚEI
ZMVVEHKŇPTĽK
AAKÚCMOKHSSI
ČLLIETADLOÚL
KATŇNIŽNCICÁ
AKNÁTILOPANR
REKASAMOIBUK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk