Osemsmerovka #8558 - Dedko, ty nejdeš na stretnutie partizánov ...

Dedko, ty nejdeš na stretnutie partizánov? Ale prosím ťa, čo by som tam robil? ...(tajnička)

ZAHRANIČIEOVTSTARBJVB
OLDAVÝMUMCEEČTZVĎPAÁJ
AEKAPSULAELOIRÚAAOVTA
KRBNACSJBALÓNITĽRDITK
ČGRÍDEAEBÔŽIKEOÚOPSNM
IIYLAZMRZLINAŠMHĽIKAI
NANPRÚKAHANECKZSNSORN
TIDIHRDŠÝKMEVANRÍCDGÝ
ÁCZCÁAHEÚNŠOMÚEEKPUIV
TÁASNLARFELDBTAKLAŽMÝ
NTRIČKOGMIMENEHÍÍIDEC
EIEDHDAEČMNIURONPČMLH
TDOTAZNÍKEÁÍGOLDAVIDO
AEKPDŽÉACZNLCRÚODYKBL
VRBAÄNRINÍAOKIÁHÁDÍYU
RKLTETAKPRBLRSACKARKB
ÁAKŠULOPOPODHTZBIVBNH
TKRAVIČKASPYLAKOPAIIC
NBUBNÍČEKNTMAIDUĽTLDA
IFARMALÍČEKOTALPÚEOOR
KKELBOPORTFÓLIOÁMĽKHH
http://osemsmerovky.relaxweb.sk