Osemsmerovka #8551 - Tomáš Baťa: Nič som nenadobudol ľahko ...

Tomáš Baťa: Nič som nenadobudol ľahko. Každá vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké cesty. ...(tajnička)

TOIŽIABRERYBNÍK
SADZALEHĽAČDÁTM
PKOZOĽABERTOPSE
RTKBNŽUMPAOĽOUŠ
CUDÍSAPÁPHŽETEK
HRUŠKAKPAICPODA
AKSJTVHRLNÓUKAN
ASAIOAHUEÁÁNBTI
DFAŠŇRPČTMTIEÝE
EOKJÁPVNISDNDCV
SAAŠLEKTORIOONH
UTOSIRÉNASNEDÁI
SKPDAPDOKČEINLS
RÍSŤEINANTSEMAZ
NIKKARIKATÚRAAM
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk