Osemsmerovka #8517 - Alexander Dumas ml.: Život je krásny. ...

Alexander Dumas ml.: Život je krásny. pravdaže záleží na tom ...(tajnička)

SKRČERPADLONÍSAKE
AŽITIEGOISTKAZAUI
KAKELEKTRONIKAMRN
DVYCHOVÁVATEĽKAZE
AOARAŠIDDZAJVČZOŽ
IDAEROTKAFVÝPÚNRO
LUBNOZÍHRÁÁÄRLÁTL
HBĽTINRKYORKZZČEZ
ISARDAINBTTNROILA
EŠPAJDĽAKRÁTERKES
RSRPŽPVMAOGŇTTPVV
OÚOÁULZEOCRUEUGÍČ
GDDČNRIZOTOTMŽUZI
LOEKOCKANVÚEOKLIE
YKAANINEMOLZLAAAL
FRÚDRŽBÁRERÁITGEK
RÉZODLUBCBÁBKARTA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk