Osemsmerovka #8473 - Sú v raji oddelení muži od žien?

Sú v raji oddelení muži od žien? ...(tajnička)

PDOKINÁBŽDVYHLIADKAAZ
CÔVIDIEKOZÄVÁZATELORL
JKHNÍZAGAMOTLFKIRÁPOO
PAEZĽIRVHUBÁRÁVLOPOPČ
IZNVŽERÁYOSČDIŠARAVSI
NITROTŠÁLKKAEAVTAŽEÚN
ŠNDĎULAAAADESUSUĽNRTE
PEÁĽOTČIKZŽOJSIRÄNANC
EÔKBRLNAOIVAPROBLÉMAD
KAŽOYCOAMKNENSEĽBYTRE
TČAIETAHEÍOORIKÍNŽLDM
OPKLČKOICRBKRÁSAVICAI
RAPÚTKOKCUÉŽAKKPČOČVS
ALABUŤALBKDFTŠOSMREKI
KHLOUVOMODAZODTNÚAOMA
NCKROTOMKGNVVŠOIÁČSMK
ETHEÉCITÁCIATŽLHEREÁI
TOHRYZOKBDOČISAHCĽLTŽ
SVIRÁNAHÁŇAČKAREŠÍRPÍ
ÁABĽAMLIESKATARVÁNRAR
NRJCOLNICAHCERTSIRUPK
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk