Osemsmerovka #8472 - Turista sa pýta baču na salaši: Prosím vás ...

Turista sa pýta baču na salaši: Prosím vás, viete mi poradiť, ako sa najrýchlejšie dostanem do Bratislavy? A ste tu pešo, alebo autom? Autom. ...(tajnička)

TAKRÚNŠOFÉRKALAMITAŽG
YKPOTSZALÚKPIVNICASEÓ
PČTLKOYÁZÁLDĽCBPKAIRL
BIÁNÁPRAVARTSAEOÚVLIO
UVGRSŠPÁUEAEDMDLĽTUAE
BOEIEIŤZHCRONUTOIAKVH
LRLŇLTPAKCHFSINSTŽČOC
AOEAÁJSÁÍEUORYMTOAUKR
NBDIZSVJNJPKLŠRRÝVVTA
IMORTSECASPYLAKOPAHAO
NHAADSTRBMMLEJKVDŠACD
ADJIOIAÁAAEZAŤERRÔKSB
AŇADCVDPNIORÁTAHCNPŠO
ABEGKÁIŽROLAVNŠTFIAOČ
MBIOCHEMIČKATHCAĽŠVNK
PRNZSTLRRLADMVRYBDKJA
ÔÁAOASPAKKNEINEČJAFOK
VNHMONTÁŽEGOÍSGULIARČ
OYCLOTSOKRRKÍNŽOBZEBI
DLÝTARNÍEPOISTKANÁLZV
EMDTEAVŠUTAKTÁVALHOMC
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk