Osemsmerovka #8462 - Letí svetová hospodárska kríza nad Amerikou ...

Letí svetová hospodárska kríza nad Amerikou a rozmýšľa: tu som dosiahla dobré výsledky. Zmení smer nad Európu a pozerá sa na Anglicko, Francúzsko, Nemecko a konštatuje: aj to bola moja práca vynikajúca. V tom zbadá Slovensko a skonštatuje: ...(tajnička)

KINŽÍRKBEZPEČIEKAČKAJ
TAVOCESNAKČÍNVITORPNA
IBZADÔSTOJNÍKOBRAOAES
BĽAÍNŤSONNIČORBODIPUT
REJJRIEINAVONÓTEBNAMR
IDAETPLSÓSSUDCANMUGÝA
LOCNAŽEKLNVUKKZAÉJÁVB
IPERINARAIČOKÁLKÍNJAČ
ADEMISIABDRHRRTASOKDT
NCAKNABLIOYOOKIČDAALC
TKHLRÍDBHZBMCDACLPDOI
OÁOLKEŠOÚOÁEČHŽÁMASZC
KPTDASVKKRROIFRUKTÓZA
OUYAIPAÍAUKPŽHŽÚPENČV
TLPHRVČLZŽSAMRVASAÁBE
AHODNOTAEOYTAAUILTNRC
ICKONDBJAGRIPJBBVYAAT
ČIAICÁMUTNOKTÝLICABLA
AEEKARZÁZADUAKNIVRMOŠ
ZVÝKLENOKMÔMZAKŠOVIDK
PAGÁČŇOMVŇPLATNIČKAAA
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk