Osemsmerovka #8455 - Sedí dedko na priedomí od pol pása dole ...

Sedí dedko na priedomí od pol pása dole nahý.Príde vnúčik a pýta sa: Dedko, prečo tu takto sedíš od pol pása dole nahý? Ale vieš vnúčik môj, včera so tu sedel od pól pása hore nahý a stuhol mi chrbát ...(tajnička)

NŇNOOBLIČKATHCAĽŠAŠAD
ÁEINETSIČENZHADÍKTPHC
TRXZDOHCÝVOTDÉMONŠIÁÉ
IAOEAIAKČAMÍJIRPNÍÓVR
PIPDKKZKNJKCĽOZOMPNOK
AČNEEÚÝAVÁRÍHALHRKÁNA
KAVIRTTVJÁHONLKDAARVT
BLLNRIUOLNDRZČATYÝOOS
MTVEGETARIÁNACEDAMDRI
CDZLPKKÍNYSKSDVNIŠNLR
HOSOBAČYVOČARŽNILČOEO
RHKHBIKLEÍRAÁELÍČSSST
ACÁRÔŠDJNETTNKSFČKŤYK
PDFMŽEŽMÁOOASKOOVKAMA
ÚOAČIPULPBKVLAVTÁČAZR
ŇALOKKDCAEZATSCKORZET
AHBISÁISDĽDÁBSTAGLINE
RCJÝČRSŽABIAKEŽOIHŇEL
ÉOVJKKTVARCHAOLULSBAE
NLIEČBAICÁLUPINAMÁEAS
APVYPÍNAČBBIKINYKYRMO
http://osemsmerovky.relaxweb.sk