Osemsmerovka #8436 - Staršia pani nastúpi do preplneného ...

Staršia pani nastúpi do preplneného autobusu. Jeden mladý pán vstane a uvoľní jej miesto. Pani hovorí, na také teplé miesto si nesadnem. Tak si sadnite ľadovému medveďovi na chrbát. Pani sa urazila a išla za šoférom. Vy ste to počuli? Áno počul, odpovedá šofér. A vy s tým nič nespravíte? Pýta sa pani ...(tajnička)

AČDATEZAKOEDIVDOPLNOK
OŠZHBYČMDSCEDEVAŇDUTS
ATARHOŇAYKETERPZLOMKI
CVJAHNRMVSXTKLOBÚKEAM
IOVCLESÍKOEREVDKPNVLU
VRSHBMPÍNHKLÝMATERIÁL
AČÉÁOENKLŇÚVUBBRŽRPŠÁ
DEKXČVEAĎOCKÁŇEROKURT
AKTSILÓSESITBDTÁAŠTŇO
REVŽNMIAVTAŽUAÓKKOSER
BČÍBALÓNORŤLBLNAKROZV
PRÍKRMMIPOEMOÁOJMDPÁO
PVOJAKBRSJOVNPVAANOKI
ČCVTBIOTALENTŠAKĽUZAF
ÚIŔÝTČÓKPCŇEPINDŤHEIO
TSTNJPREDSIEŇUIÚÁNMCT
OTAAMARLĽNNTŠSEČRKŠNR
KEČOMÁZEEDEVYRIERKŤAA
ARKOVSDDLOTLAKSMOLALS
ANARVŔEÍAÍFANTÁZIANIA
KAŇOKVKBUNDAKĽETAVYBO
? ?
http://osemsmerovky.relaxweb.sk