Osemsmerovka #8402 - Predavač vysávačov sa napriek odporu ...

Predavač vysávačov sa napriek odporu domácej pani vtlačí do jedného domu a rozsype na dlážku rôznu nečistotu. Čo si to dovoľujete! - rozčuľuje sa domáca pani. Pani, hovorí predavač, sľubujem, že ak to týmto zázračným vysávačom nepovysávam tak to zjem ...(tajnička)

TAAVMAGNETOFÓNÓRTICKA
VTĽŠATÁMÁDRAILUČROKRĽ
OONEŽIARIVKAVOESIÍDED
ERCVŠRXNLNŠUZTMKČDOBN
ŠKREČOKAIÁTTDOOLIOHAA
ŠNSDPTKDLEUOEKAZMCCRM
PAUÁJUROŠARNLVAĽHHDBO
EBRÁNAKFLAGEAJNRRÁOOŠ
RIÁŤSKZTAOHHNMÁÍADDRE
KPRSČSAVNRPOIMVUČZÁAT
OOOOKÚVTEEMDEEKIUKVLR
VVHNARLTSČGARÁŽENAABO
NZOPRBASÁIÍAŽMAAÁATCV
IDNOCISRRČLKAKREKAEYA
CYÁHHKTNAMAIDBMČRNĽKT
ACNCIROKVTCEAÁIAETČSE
RHYSVÁVAISIMMDŇČSIOIĽ
ESRAÁSIZLVNGUIEEBLKPE
PLTJCKČKOTMSVTZMROJÁI
ORSOIAKPSRISUKOPKPOZU
AZÁBATADRÁZABGVŽIABRE
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk