Osemsmerovka #84 - Pán Boh stvoril vrany a

Pán Boh stvoril vrany a ...(tajnička)

ČŠJBEBRŠKVARKALBO
TUAPLRAMFITEÁTERO
SŠNSLÁACNAŠKATUĽA
VKTTUZZIKAPACITAM
IAÁCNDKONÁRVOKŠTH
ENREIAICNEIDERGNI
ČDFRPFRČKANZTCRÁS
KNŽOAÁÓTKKTOEGYRT
AAABRDCRŠAÉRLOBUO
NHCVÁMZHUNRDDLÁČR
ÚUNSINÁRAMOKOIRKK
BLRAAJHCBTZMJEÉÁA
ISÁPČRACINEVERDTÉ
RBLMSKDKOARĽMDTRY
TOEOAPATELTLAREVO
MÚČKARKÍNŽEBOTEVS
ANVÝZDOBACIBARAJY
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk