Osemsmerovka #80 - Albert Einstein: ..., môže byť dosiahnutý ...

Albert Einstein: ..., môže byť dosiahnutý iba porozumením ...(tajnička)

HMVRTUĽNÍK
RIPAMÄŤERA
INEMKÔPŽED
ABYŤDYERŽÁ
NAKSELTOPL
KNÝNAGRONE
OÁSILÍŽMMM
VGONDOLIER
AKŽÁKUERPA
ČŽIADANKAM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk