Osemsmerovka #7731 - Stratený je deň nášho života,

Stratený je deň nášho života, ...(tajnička)

KEĎŠPAJDĽAJ
STNEMALRAPA
EILÁERECEOR
ČPLBANÍKRLA
IAŇYKORTOOB
SNAMROFBBKI
UOMOÚEUSIOC
RRATBCNEKŠA
BÁZTHJASLEA
OMGORILASĽM
IATIŠEMALAI
https://osemsmerovky.relaxweb.sk