Osemsmerovka #7614 - Hans Christian Andersen: Všetky knihy ...

Hans Christian Andersen: Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má ... ...(tajnička)

KSTRAŠIAKNEILŠYMB
AAASTROMŽSOAHCFRÔ
AKVODZAJZŤKDDŇIPŽ
KŠTRŇRÝPÁRSNOEKUI
ČAAKGÁEKVTIOZŽCRK
ITŽOAKHŠOTVKNĹIIŤ
RSLTLNPLJAAAÍDASN
TICOEAÁODBTNENOBA
KLEMJRMÁVUSAJNAHC
EÓNZEBRLPĽÝOCDÉBH
LSAUNAVÔEAVOKŽÔLR
EĽVRPSRSYHMROBOBU
LEETEOIROZTOČÁLDP
UMIADPRIESKUMNÍKA
PHLNÁEOBCHRBTICAV
ECIZLĽEGEBUĽAŇLÔK
ŇREICNAPOLOKOŠEĽA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk