Osemsmerovka #7543 - Ignác z Loyoly: Čím viac niekto sleduje ...

Ignác z Loyoly: Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará ... ...(tajnička)

JADROSKLADAČKABAT
AICÍDEPXEOOEXPERT
KAKČANHMKRAJECAAP
RKKRAVAKROTSIHRTO
ÁRODINAKROVSZČÁEN
KÁZAZÁŠKOLÁČKAKKI
EDÄÝÁNOAITŠEBNOAN
TZVIPPNKESEZAETRH
EAÁSAIAVNOOMJTOIA
RJZČDCPLARERPSMŇL
PZKAIAAKHZZZAOVCÁ
HALNRVČIDÁVLROLAT
EKOAIIUČEBNICASTO
NLZTNVÝÔDAKNELÁPR
SISĽCÁÝBILIALAKSH
TEOUCŽHVČMÝVAGÓNB
FSTEHNOVYŠETRENIE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk