Osemsmerovka #6816 - H. Ch. Andersen: Niet krajších rozprávok než tie

H. Ch. Andersen: Niet krajších rozprávok než tie ...(tajnička)

OKSIČIVCMK
TKOCHAOSÚR
ÉONSAPOÍČA
ŠTUDENTZNT
PAVÚKNVÍIL
AIŠEEIZSKA
JVLÁEUNOMS
ZSŽRMIVSRO
AKAIDALKÁN
DELOBUCHTB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk