Osemsmerovka #6793 - Ďalšia významná historická etapa, ktorá ...

Ďalšia významná historická etapa, ktorá ovplyvnila (aj) pedagogiku ...(tajnička)

OTKETIHCRA
CVASKÔRKAH
JHRLVIOMKC
AELERNTATE
DČEACANRAR
REKEDEBHIO
ORREMÝVUČZ
OTSEMOKĽEV
SÍTTPEDAPV
OKÍNČIRKÝV
https://osemsmerovky.relaxweb.sk