Osemsmerovka #659 - Joe, prečo kreslíš tie bodky na kravu ?

Joe, prečo kreslíš tie bodky na kravu ? ...(tajnička)

TKNITŠNIABYS
IÍACINVOHCAŠ
VNÚČAMZÁPACH
UŽCÄBEIRŽHDY
POLUDNÍKÚLMY
ŤBSLESKRATKA
SZLILRAŽŽJRĽ
OEEOÁDDSUSED
NBVTNIUŽJSČL
ČIEÍCEOBYSÁA
ERKAMALSADKH
VENMÉLBORPÁA
, !
http://osemsmerovky.relaxweb.sk