Osemsmerovka #640 - Múdrosť a odvaha sú dve hodnoty, ktoré nám ...

Múdrosť a odvaha sú dve hodnoty, ktoré nám pomáhajú prechádzať životom. Problém je v tom, ...(tajnička)

STRÚHANKAŽŽDALKÁN
BRIGADÍRKARÚKRAPE
AKNABATPOLDAŠÁNZV
NECHOROBAÚVIETSMR
RIEDIDLOAZZIPHEAE
MSĽETAVOSIPSDCCZP
APBEKSMČHANIEIDLÚ
KORUPCIAKDACVRŽAS
VLAYKSĽČNĽKEITOBZ
OODOABESNIIÁRDKÚÁ
TČÁHAILIARKORZETL
LNČŠRZCÚČLRÚŇEJNE
IÍKATALYZÁTORUVNT
ŠKIDIPLOMACAOAFZN
HHIEROGLYFMÁBMEÁÍ
POUDRŽITEĽKAUŽIŤK
ROPÔKFAMROFAZUĽKA
.
http://osemsmerovky.relaxweb.sk