Osemsmerovka #634 - Patrón horských záchranárov a zároveň ...

Patrón horských záchranárov a zároveň jedným z pápežov bol ...(tajnička)

DROKERAKČÁHOBBJ
RESALÍSTIEAKTOF
DÁSUMTYROIBROMÚ
OJÁGAPAPNNKNTBĽ
LMUŠKÁTAARMÁDAA
YELSUHDSHUPETRV
MSAKNEILHUMŠTDA
PTALKAAÍEIAARÉN
IEKAŇLÔKSMKCIRÓ
ÁČNDKPRICČAELOZ
DKÁBVAAUÁÔPIFĽI
AORAKČILŠAMNLNT
PLHŠTVORČEKOOÍA
DECKOKLÝOEŇKPKP
OCSIŠIVGUMKALTO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk