Osemsmerovka #633 - Patrón horolezectva a zároveň jedným z ...

Patrón horolezectva a zároveň jedným z pápežov bol... ...(tajnička)

JÁNPAVO
RÁLEČVL
IVÝKRES
LEBICED
ARAŠIDI
http://osemsmerovky.relaxweb.sk