Osemsmerovka #62927 - Pythagoras

Pythagoras ...(tajnička)

KABARETDIFERENCIÁLONSAĎ
RÁHCUKFÉŠLUTITFILGNIDUP
ONČARMŠŤUKAKĎOLÁTNEMELE
AŽEHLIČKAMZÍKOZÚRIVECZO
KUFORZDVOJBODKATFPOTOKZ
NEILHÁIDÉMONĽCESTOVANIE
EIBRUCHOZNÁMENIEIDŽORDL
ŽCEREHATOMASTSÚBOĽAČKAÁ
AMÁRDYTÉIDTÁANÓZAFIRMAN
ŇOMESTOLLOBOZHBALVANEHY
ENÓPUKIZVODCAICKEPŠNIIV
PALICAVARTOKKIBUCHOTVNV
AICEROTOMKČAROTÁRELECKA
RPDDŇERÁNIVUÚMAHCERAVÝV
FYAEĽIČPZRKABOLAŽAŽYHCA
USSHLUPÁKUCHYŇACIVADARB
MÁORDEVVKÚZLOKSIVOTROPŠ
BNBIELIZNÍKAICNARELOTDY
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk