Osemsmerovka #62766 - Každoročná akcia na konci júna v blízkosti ...

Každoročná akcia na konci júna v blízkosti Spišského Podhradia ...(tajnička)

FAJČIARAAVAĽHŔP
CKSŤPIÁŠTVSKÉFE
HTOLSYNOVECKLÓČ
AUVKHIYÓRŠPNESI
LAOÍAIRÉNIFARBA
ÚKDNŤLTOYAMÁTKT
PSODÁVSAKKKETNK
KOPUZOŇČVŠSSLSA
ADÁRTŽIECOIIÁOA
ŇNDHÁBIAMLKNPLA
TASTYVRHAEPÁRÁH
AMNRÍTANCBRANIZ
ŠOŠNACINTOBOHCS
MKKMKFOAIGRELAM
SOAZÁVAŽIELHAŠI
https://osemsmerovky.relaxweb.sk