Osemsmerovka #62756 - D. Cargenie: "Vedomosti nie sú silou, .. ...

D. Cargenie: "Vedomosti nie sú silou, ...tajnička) ...(tajnička)

PREINATÍČOPDOLSAMOKA
KĽSUSEDAZHOKEJISTAVŠ
TEDIPEINARBONIVSŇOÍO
ASIARĽAŽTIAKZÁTOZCHL
CYVVIČKUAEMPNRKÁIHCA
HSÍZEAČMPVEOAGNOARRG
OTZNVVÍLOAÁVDUSBMUAP
MRIÁOÁNALČAZÓLAOLPDO
EEAŠDRJORRADRÁIŽERAD
TDRAKHOÉDJÚYAŠCTŠÍSS
EIADAETAÝMVCMLÍEBVÝT
RSTLPRSVTYÄHETDKRAVA
SKOOOPÔAKČAKČINZARMT
AOLPRUDPEEINAVOČUODA
PŇEMČAJÚFNŽAĽUKABKIH
ÁRSPRÍSPEVOKÁPULHUTC
ZÉŤAKČRFDEMONŠTRÁCIA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk