Osemsmerovka #62658 - Milovať a milovaný byť, je najväčšie ...

Milovať a milovaný byť, je najväčšie šťastie na svete. ...(tajnička)

DROGALANTÉRIAJÚKTE
SKAUTKAKČIČAMLÚAEI
KRAISÄMCMEJBOVADSN
AHCUMWTMIECHANVÍÁA
LOĎKASOGBVAPÁÁAMRR
KTZÁOHMARGONOMRAHE
UAOVCERĽEŠAKLEPRÁI
LBHIIITZTBSYATÝYRP
ACTLÉETÁSINETMVPOZ
ČKURČARPVÁZAKÍRPKV
KHAÚÚTVARNÓGAVOZÍK
AESBHOJDAČKAGNIDUP
. .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk