Osemsmerovka #62649 - futbal, lopta, hra, bránka, faul, rozhodca, ...

futbal, lopta, hra, bránka, faul, rozhodca, píšťalka, trávnik, brankár, útočník, obranca, tréner, čiara, jedenástka, penalta, prestup, klub, tabuľka, víťaz, výhra ...(tajnička)

AKŠUŠPHIEROGLYF
ANOKIKÁHRIEŠNIK
KČASOPISTODOLAB
AÍADÁLVŠOMŠABAE
KTRECLNJÚMHEREC
ČSSFTHVÍINNLASJ
IKTIURORČZAIHKA
NERNNKGDÍKOFCLV
ZČIÍÚEINEDAIRAZ
EÍECĽETAHCÁPADV
LBŠIASCDKZTÁRIP
EEKAVÁHÁÁHŤŠIVS
ŽLAKARAVÁNARŽOR
AHHRÁŠOKLEITEVS
HCORHJSATSITNED
https://osemsmerovky.relaxweb.sk