Osemsmerovka #61650 - Najradšej mám chutné, zdravé....

Najradšej mám chutné, zdravé.... ...(tajnička)

FARÁRSILONKYZAJ
AFKLAPKAÚAVODUB
KOVTCORTORKOTÚČ
ČTVÝSADABMOLPÁH
AKREDITÁCIADHOA
RAAEKÁRIŠGVCABŤ
PONÁSYPUÚGUĽKAZ
KSAVUKPNTRYCKKV
EYÍEDZARBOKIDUŽ
ČRSČCVTKÍVREČĽI
ÍAAEACIRRPÉVOAH
LILRLOZNAOTAKDA
AČTISIÓPÁVNŠCZD
MOAKČÍNČEROYARL
PMZÁRUKAEVMTMBO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk