Osemsmerovka #6145 - Koho bijú po hlave aby rovno šiel?

Koho bijú po hlave aby rovno šiel? ...(tajnička)

KPATRAKTÁLBO
MAREIMOSAČLV
BUDITEĽLUTIT
RICAKNIPSŠDC
NÁAHCRMLŇRPÍ
BGMCAGÝAEAAN
MOZOĽULVADND
ONBSKMÁČKZOA
NDEOUKCÍDAVR
TOOŽRANKOJNH
ÁLNREMEŇBVÍÁ
ŽACINSEVÁLKZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk