Osemsmerovka #61367 - Východný front bol najväčší front 2. ...

Východný front bol najväčší front 2. svetovej vojny. 22.6.1941 zaútočilo Nemecko na ZSSR podľa plánu ............................ ...(tajnička)

KÍDAHOBAVIRTUÓZ
REMÍZATYKAČAJÍK
SPOLUŽIAKTORAKA
RÁTHCIRYLÁSPKAN
BUCHNÁTRZBIIEBI
EHODNOSŤURVZLRR
BIKIMÁRPBHOZBÓT
IŽNPDBZDOCHAOLS
ŽEAAAÁŽRRNRORKY
UMPĽRORETÚKSELB
TĽUŠKBNÓZIBACOL
ÉOŽEZLONÍEFOKFÚ
RVJRSCENIZÁLBSČ
IKRPECAKITEMZOK
AANIŽÍNŽÁVIVAAA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk