Osemsmerovka #607 - Keď sa budeš smiať, bude sa stebou smiať ...

Keď sa budeš smiať, bude sa stebou smiať celý svet. ...(tajnička)

ČKTREČĎBUD
EEKEZRŠPZL
RANTÁEARKK
EDIÁUPAAOS
ŠÍTRJNŤBMA
ŇCŠKEÍAOÉŠ
AONNMKLBDL
UNIDCIEVIE
ŠEPIALAÄAJ
KGARAŤSZÁM
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk