Osemsmerovka #60408 - Hladaj a uvidíš

Hladaj a uvidíš ...(tajnička)

JŠVÝKVETOHTT
AÚDKÍNILHRAR
NĽREONNAOACÉ
LADDCÓEJBRIN
ENUEBKLECNNE
SCLNBÍOTHNAR
UEOUSOVLOATH
BBRTFJORDLSV
MZOPREPÍNAČÝ
AKŽEIRMKÍHIM
BJAZVEČÍKCEE
NAŇČIVCOLETR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk