Osemsmerovka #598 - Lásku nepoznáme v okamihu, keď nájdeme ...

Lásku nepoznáme v okamihu, keď nájdeme dokonalého človeka, ...(tajnička)

EITIBOPURKŤSOVOTOHOP
NČLOVEKÚRADNÍČKAOTDT
AEAINELSAJRÁHCUKKLPY
LBRZDASTRELNICAĽŠMAR
OURVLEDVSLIMÁKOEÚIDK
MKÁROZÝVAAŽŽVMITCČVÚ
SCSINZIBLÁINONOIEÍRA
PRESALINRÁÚHELKČRYKA
RKTVDNOTUČDSDODUVŽCA
ERAOAVSKAÔOASZSOUIUT
DUEKIRÚFVKKOČÁKTPTAO
SŽCNČLDEKPŠUVSFOORKL
TIYDYÁRÍATROTOAGHOČG
ADALÁNLVVÁZRSBREČTAN
VLOTOAKONÍOAAAMCAÁNI
EOKSBKRDKJÉHMRAHNBHR
NAŤŠMEZOPŠIIOFCRGUHO
IANÍCKAVZNÁAPIEÚÍKČN
EPRÍVAROKDEZACUSNNME
VIDSKLADATEĽLITTAIEŤ
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk