Osemsmerovka #59496 - R. Bach

R. Bach ...(tajnička)

JČDIVINAKČÚRBOLESŤEDNZ
ANINEBODOPANKÔKORAMENO
SOŠNOMELETADŽOSTROVOUK
PMANEPODAROKSČRUÄBRBAO
RÉRCPLOCHAOTČIITRBAMKT
ADAKFÓRGHCOVČÔÝAOBEŽTÚ
VNARÁKNABLUKTNLBRŇOIÁČ
OVILHINANVOŽÁOBAKALÁRV
DAÝLKOAÍPOLSOAČRIEDAAŽ
LCKSYIKSMOTÁNKAÓCFATMA
IITNTBTNPRLJARÚNŠEREAV
VNKYEUOOOROISAMICABGKE
OLÚNBČPJRVCNTÁPREUKAZT
SEPIEÔOSNPZHNÁSTUPIPRŠ
ŤREJČDČRLÁSKATNILFNŠEV
NTLEAUĽIŤČÁPMORKÁTRVČÁ
ÍSEDREDAKTORKAAHARTSÁN
ROETEMHELMANTIBIOTIKUM
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk