Osemsmerovka #59435 - Anaxagorás

Anaxagorás ...(tajnička)

MČASOPISVÄTOŽIARADEIRČL
ZIZČKČĽETILEVAKOSALÓNNY
ANÁVARAKČAVOTARPUBALÓNK
MKRAIOTHDRRIPTEEBBOOIVO
EAFCŠBŠÁAEÁIAAPPOLUDNÍK
SKJIECAEBŤTHSMŠJREOEÁTO
TÍAPPHMNOOAERAOAKHDNBKS
NNKADORÚLLREKVIZITAISEO
AVNČIDJADDŽČNTÁRMHOCVJŠ
NOEÚÁHČMAAEÍINÍNÓCBAEBT
EVINELCČKDČŇLPÝVHEUKTOV
CIMÉLBORPKEREVDÉKNTÍRBO
BLŇZPJEKALKIVCMŠÍAILÍUR
UOOIOLIŽVNMARINGOTKAKVE
FÓLIOVNÍKEOKAKČINÁRBPNC
EOBSRVÝZVAOMIKRÓNKOFEÍN
TTAŇEDOVOPIYKVOZDOVÚZKL
OBJEOVTSĽETAVADYVTRIEDA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk