Osemsmerovka #59309 - družina ,klub ,vychovávateľka ,aktivity ...

družina ,klub ,vychovávateľka ,aktivity ,hra ,učiteľka ,úcta ,spolupráca ,empatia ,láskavosť ,tolerancia ,súťaž ,úlohy ,povinnosť ,škola ,zábava ...(tajnička)

ŤPRAMEŇCSM
OSENÁŠIVKA
LOAJEMAAAA
DPDLBPKKKH
AESABRČNTC
ŠĽLCOOUEOU
ÁÓŠDHRĽIVP
NELUTOKLKO
ZINSMKDPAR
VHRÁŠOKTÍM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk