Osemsmerovka #59304 - Základnú charakteristiku regiónu Stredné ...

Základnú charakteristiku regiónu Stredné Považie výrazne ovplyvňuje.... prvá časť tajničky (26 písmen), ktorá vytvára centrálnu os tejto oblasti, a ktorá.... druhá časť tajničky (29 písmen). ...(tajnička)

NAJDLFHKÍNTÄMAP
ATONDOHATSMOPŤŠ
IAŠPORTOVECSSLO
VENSAMKKÍNČOMLT
ÁVÝŠKAHÁVONVORR
IEKAČVKÁHEBLESK
SATEASONLNEOBŇO
LKMÝRVMAÁSÚPERŠ
NČDUPLIKÁTADIÉJ
IIHRADNNIPOÉZIA
ELCEZNÁÁŠHKMHRŇ
ČROVMPRÁCAEÍSUV
KABŽULSOHOBSLKO
OBCENEPÚTSKÁBOZ
PUTSÝVTALOPUKAŽ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk