Osemsmerovka #59026 - Aj keď všetky cesty vedú do ..., my si ...

Aj keď všetky cesty vedú do ..., my si zbehneme na kávičku do ... ...(tajnička)

RÉXIMKLBKO
APBRÍYMŽAD
IRAKVÁDODO
CÍRMÍPALNM
JSOOÄNÁÍOO
ATMTVTŽKMR
RAEYOONLÉO
GVTKRÍLÍDD
ŽBEAFYZIKE
AARÁGNAHČC
https://osemsmerovky.relaxweb.sk