Osemsmerovka #58993 - Čo si myslíte Kúrenie je teplé ? Alebo ...

Čo si myslíte Kúrenie je teplé ? Alebo muri sú teplé ...(tajnička)

VÝŽIVAKROTKADER
ŽKĽÚČIKAŇYKDUSO
ÁHNIEZDOEMUYRKR
RHPUŠKAIRTKDTOK
TROZHODCAČIIAŇÍ
SUPROKOLIESKOAN
PPAGÁČÁVČNČSDKD
OLAHCRAKUÚŠAURO
LACLHHOOMRPUÚÉH
OGILOTÍNAÁCBÁŽC
ČÁNNAKČÍNLEČÁNB
NTEEKDDLÁTOERAO
OKŽĎSAÁVÓICEČRR
SEADÍCONEGKKÁAE
ŤRRŠANIDORODHKC
MAPUKÝVFERETDUH
UMRPČOAÁABTTSŽK
CIAKAJCBIELIZEŇ
HKSAKITSILKYCĽM
AAAAAKSETSOHNEŠ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk