Osemsmerovka #58978 - Čo tu bude v tajničke

Čo tu bude v tajničke ...(tajnička)

TEAIKOLOBEŽKAŠB
EÍKAKŠATTLADLER
ISTMIOBLAKÁYŠAÚ
REEROANBČKŽŠOKS
TSIOSYIAEOEFLNK
EEMNKNHDVLNRFEA
VMOPAÍOAMATÉRTS
OEÝKTVNAMRNZFEP
PSISÁIORAŽBASLO
OTKNEJALEROTKEL
EEITYBOVIŽEARRO
NRTLRÉUEARÚZFÍČ
ĽPUAREŽCNĽGÁAMN
EHBČROCIHÁZRZSO
MAHEKECNKNÚMUES
UNUNGAÁÔOZÁUĽVŤ
CGNIDUPLIKÁTAZŠ
DÁCCNOLRĽEPOSIR
NRÚARYFATÉRKEDM
VATRAPŠAGRETÚKS
https://osemsmerovky.relaxweb.sk