Osemsmerovka #5782 - Studený hosť na strechu nám búcha.Čo je to?

Studený hosť na strechu nám búcha.Čo je to? ...(tajnička)

OZVENAGENERÁCIA
ADEDINÔČKABÁTNR
KRČNÚEKORUPCIAH
ČARÁVTOÁĽRRVCAR
AVOPLVRIADOKHKO
ŠOPIIOVŽANGTOÁV
ÚTDSHRKRONREKLT
KNOHCÚRLSKAÓNAŠ
SÍNTTDSEJTMRÍČF
BKHVETNELAVIVKE
ÁOAROMOKNÍBAKAA
BRBLVBIELIDLOTK
KČÁBROKOLICAKRŠ
AREPRAŽENICAOOÝ
ROTÚBIRTSIDCSTV
https://osemsmerovky.relaxweb.sk