Osemsmerovka #57367 - Nova tajnička

Nova tajnička ...(tajnička)

MAGSOŠKAKČAHAĽŠ
ADORÍRPTDENNÍKŠ
EDLCÚSPORAGELOK
OMIHĽEMHCIPAVKR
ŠPERKOVNICATIEA
HORBVARÓNÁOTÉČB
ORŽTČLEZNTÝSSRK
STAICÁKIFINOBEA
TFLCENTBYVOLHBC
IÓÚALIOAKAKSROK
NLZSEDRTKRRÍAKÚ
EIIAMROLTGMČBBT
COARUAAKNETELLI
ČBLESKOZVODEEKK
ANETSKAKIRTKELE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk