Osemsmerovka #57338 - Vyriešte osemsmerovku pre ďalšiu indíciu

Vyriešte osemsmerovku pre ďalšiu indíciu ...(tajnička)

DOBROČINNOSŤSLE
MIŠDECIBELOCHOI
AKÓIEINAVOSALHN
KÍVDŠSKLADISKOE
ODZNAKPANČUCHAČ
HUKÁŽKACILSARKE
ABÓRKIMISVIŇAIR
RDAPÍRPTŔNIEJTO
DÝÁNSZOBRUČDEEH
CCŽSKFARGOTOFGA
ZHENAOEHNVŠHORL
AALUUFMCSIPCREB
RNEATEPATČOOTNK
ÔIZLDOINTERPRET
DEOKÁREŠAPTRÁVA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk