Osemsmerovka #57 - Dvaja bežci sa míňajú v parku. Prvý ...

Dvaja bežci sa míňajú v parku. Prvý zdvorilo: Som Novotný, maratón. ...(tajnička)

OROHOŽKALAKSKLADAČKA
SZÁPACHMTVOEIŽOLDOPK
ISVRÉTALATŠNIORTKELE
KUIVONEJČRÁDHSMOTANA
ABRTZNELOMRFŽOSÍDCKK
NJÓÁDROZUÁHÁAATIEISČ
IEZČPVNHHRRIŇKVANNLÁ
TLAIEEEAŠACÍVKPOBPUL
UOMKSAKRGNNÝOKMUTUCO
KRÁĽOVNÁEÓPBCRRÁŠTHK
ETRAIŽYLRAKČAHÍTSSOŠ
TBALÍČEKRLIHRNIVÝVRÁ
ŽREBECINÓIPŠPEŠIAKOZ
KHNAXMÍČŽIVOTOPISKBA
VIDEOKTAINETŠCIKÁDAP
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk